Ieder consult bestaat uit een onderzoek en behandeling. Tijdens het eerste consult zal er ook een uitgebreide anamnese (vraaggesprek) worden afgenomen. Ook al kunt u heel duidelijk aangeven waar u of uw kind last van heeft, toch wordt altijd het hele lichaam onderzocht. De oorzaak van de klacht kan namelijk ergens anders liggen dan daar waar die zich uit. Zo kan een voorkeurshouding bij een kind ontstaan door spanning in een nek maar de oorzaak kan ook in de buik of het bekken liggen. Rugklachten bij volwassen hebben vaak een relatie met de buik ook al gaat dit lang niet altijd gepaard met buikpijn. Wij zullen altijd proberen zo veel mogelijk de oorzaak van de klacht te behandelen.

Onderzoek

Tijdens het eerste consult wordt in een vraaggesprek uitgebreid ingegaan op de klacht van u of uw kind.

Hierbij wordt gevraagd naar de huidige klacht maar ook naar de ziektegeschiedenis, eventueel medicijngebruik, en bij kinderen naar de zwangerschap en geboorte.
Daarna volgt een uitgebreid lichamelijk onderzoek. Hierbij wordt altijd gekeken naar de mobiliteit van:

Het bewegingsapparaat
Het orgaansysteem
Het craniosacrale systeem (systeem van de schedel naar het heiligbeen met bijbehorende verbindingen)

De osteopaat onderzoekt de bewegelijkheid van de weefsels.
Bewegingsverlies kan leiden tot klachten ter hoogte van de minder goed bewegende structuur maar ook elders in het lichaam.

Behandeling

Nadat de osteopaat een beeld heeft van hoe het lichaam functioneert zal gestart worden met de behandeling. Deze bestaat uit het met rustige handgrepen mobiliseren van de vastzittende structuren.
Zowel het onderzoek als de behandeling zijn manueel. De osteopaat gebruikt geen apparaten en schrijft geen medicijnen voor.
De behandeling wordt zowel door volwassenen als door kinderen over het algemeen als prettig ervaren.

Wij raden u aan het de dag van de behandeling rustig aan te doen.

Vergoeding

Onze behandelingen worden door de meeste verzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Klik hier voor een overzicht van de vergoeding per verzekeraar.
Wij zijn NRO-geregistreerde osteopaten.

Duur van de behandeling

De osteopathische behandeling geeft over het algemeen snel een verbetering van de klachten. Regelmatig is na een eerste behandeling al een duidelijke verbetering van de klachten waar te nemen, soms heeft een lijf wat meer tijd nodig om te reageren.
Wij houden aan dat na twee tot drie behandelingen er een duidelijke verbetering merkbaar moet zijn voor de patiënt en de osteopaat. Als dit niet het geval is wordt samen met de patiënt gekeken naar andere behandelopties.

Voor een eerste consult wordt altijd een uur ingepland. Bij kinderen en baby’s is daarna vaak een half uur voldoende.

De tijd tussen behandelingen varieert van twee weken tot een aantal maanden.

Baby’s zien wij vaak al na een week graag weer.